Kommunalråd: ”Oroväckande att Trafikverket inte vet vad som gäller”

Trafikverket anser inte att restiden påverkas nämnvärt på väg 11 eftersom tung trafik inte får köra i mer än 80. Kommunen replikerar med att det är förvånande att myndigheten inte känner till trafikreglerna.
Foto: Sprisse Nilsson