Kommundirektören upplyste kommunfullmäktige om läget

Det var lite glesare bland kommunfullmäktiges fullmäktigeledamöter när man samlades till första mötet efter coronavirusets intåg. Ett möte som till stor del kom att handla om pandemiplaner och barnkonventionen.
Foto: YA