Kommunen: arbetsmiljörutiner måste säkerställas efter tillsyn

Arbetsmiljöverket har granskat arbetsmiljön i kommunens äldreomsorg, och konstaterar att det mesta är bra men att vissa brister måste rättas till. Det handlar framför allt om det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom hantering av kemiska riskkällor och introduktion av nyanställda.
Foto: Mark Hanlon