Korttidsboendet på Norrevång läggs ned för att integreras med två särskilda boenden

I mitten av januari läggs korttidsboendet på Norrevång ner. Det handlar dock bara om att flytta på verksamheten säger omsorgschef Camilla Andersson.
– Korttidsplatserna ska istället integreras på de särskilda boendena Brinkehem och Norrevång, och ingen anställd sägs upp.
Foto: YA