Kritik mot Bo Ohlsson-plan från grannar

När yttrandetidens slut närmar sig för detaljplanen för Bo Ohlsson och slakteriområdet har många tyckt till. Från boende i Norreplansområdet kommer skarp kritik– man vill inte skuggas av höga byggnader och utsättas för buller från ett lastningsområde på vad som idag är parkmark, och inte heller bli ”avskurna” från tillgång till gång- och cykelstråket längs banvallen.
Foto: Ulrika Wangel