Lång resa för att få ett gatunamn – kommunen ändrar sig och ger kalla handen

För sju år sedan skrev Iwe Persson och Elisabeth Berger ett medborgarförslag om att få namn på ett antal namnlösa gator i Sälshög. Nu meddelar byggnadsnämnden att inga pengar finns. ”Beslutet handlar om att byta namn, men gatorna har aldrig haft några namn från början.”
Foto: Jenni Dahlgren