Ledarakademi och digitalisering ska göra kommunen effektivare

Enligt kommunens förvaltningsövergripande plan ingår nedskärningar på 2,9 miljoner kronor i år. Det är framför allt satsningar på digitalisering och chefsutbildningar som ska göra att man klarar budgeten. – Planen ska göra huvudfrågorna tydliga och bygga nya ledningssystem för hur vi ska jobba, säger kommunchef Britt-Marie Börjesson.
Foto: Mark Hanlon