Markägarna står fast vid att inte frivilligt skriva under avtal

De sex berörda markägarna i Tomelilla har skickat en ny skrivelse till Bergsstaten. I yttrandet skriver man att Scandivanadium inte besvarat alla frågor och att man frivilligt inte kommer att ingå avtal med bolaget.
Foto: Sprisse Nilsson