Miljöpartiet oroat över patientsäkerheten i kommunen

Under senaste året har en rad medarbetare sagt upp sig från kommunens sjuksköterskegrupp. I en fråga till Vård- och Omsorgsnämnden undrar nu Miljöpartiet om patientsäkerheten verkligen kan säkerställas.