Mineraljakten: Hundratals har överklagat undersökningstillstånden

Över 350 överklaganden har gjorts, av både enskilda och kommuner, av Scandivanadiums undersökningstillstånd runtom i sydöstra Skåne. I Luleå har både Bergsstaten och förvaltningsrätten fullt upp med att diarieföra och hantera den plötsligt ökade mängden av ärenden.
Foto: Anette Sjöstrand