Naturvårdsverket beviljar miljonstöd

Österlenmejeriet i Lunnarp beviljas stöd för lokala klimatinvesteringar. Ett stöd som maximalt får uppgå till drygt 4,5 miljoner kronor.
Foto: Sprisse Nilsson