Olika åsikter i byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens ordförande Anette Thoresson (C) säger att hon inte vill uttala sig om de senaste JO-anmälningarna innan det har kommit någon form av beslut om dem. Nämndens vice ordförande Bertil Fredlund (M) tycker å sin sida att det finns vissa beslut som är tveksamma.
Foto: Mark Hanlon