Pilgrimsvandring - en symbol för livet

I lördags samlades ett 40-tal vandringslystna utanför Fågeltofta kyrka för att tillsammans gå under bön och sång mot Mariavall.
– Pilgrimsvandringen är som en koncentrerad del av livet. Vi går mot ett gemensamt mål, säger broder Ingmar Svantesson, ansvarig för munkklostret Den helige Benedictus kloster.
Foto: Desirée Persson