Sälshögsbor kräver att få belägenhetsadresser

Sälshögs vägsamfällighetsförening har skickat in ett krav till kommunen. ”Som representanter för Sälshögs vägsamfällighetsförening kräver vi att Tomelilla kommun genast tar tag i detta ärende och genomför arbetet med belägenhetsadresser genast”.
Foto: Jenni Dahlgren