Skolinspektionen: Kommunen har brustit på flera punkter

Skolinspektionen riktar kritik mot Tomelilla kommun för flera brister angående en hemmasittande elev. Man har bland annat agerat för sent, och även om man ger kommunen rätt i att elevens frånvaro var ogiltig så har skolans utredning och agerande angående frånvaron varit bristfällig.
Foto: Mark Hanlon