Sladdergatan föreslås som namn i Sälshög

Kommunen har fått in förslag på nya gatunamn i Sälshög.
Foto: YA