Södra Björstorps gård upphör som byggnadsminne

Branden på Södra Björstorps gård ödelade allt som var värt att bevara. Det konstaterar länsstyrelsen som beslutat upphäva byggnadsminnesförklaringen av den åttkantiga gården.
Foto: Mark Nordvall Hanlon