Trafikverket: Anmärkningar och frågor om Bo Ohlssons planer

Trafikutredningen är bristfällig och trafikberäkningarna för kortsiktiga. När Trafikverket yttrar sig över förslaget till detaljplan för Scanområdet har man en del att anmärka på.
Foto: Bass Nilsson