Trafikverket: Går inte att överklaga hastighetssänkningen

Tomelilla gjorde i november gemensam sak med grannkommunerna och överklagade hastighetssänkningen på väg 11 till regeringen. Nu svarar Trafikverket på protesterna och menar att saken inte borde kunna överklagas överhuvudtaget.
Foto: Peter Åklundh