VetoNu kräver svar efter strulig provborrning

VetoNu har skärskådat Scandivanadiums provborrningar i Hörbytrakten och menar att bolaget vid ett flertal av hålen har arbetat utan godkänd arbetsplan. Nu vänder sig organisationen till Bergsstaten och undrar vad detta betyder för framtida undersökningsarbeten i Tomelillatrakten.
Foto: Johan Bentzel