Vill ta tillvara de äldres intressen

SPI Välfärden i Tomelilla ser som sin huvuduppgift att värna om de äldres intressen. Gratis resor för 75+ är en av de åtgärder partiet vill genomföra i kommunen.
Foto: Ulrika Wangel