Visning av trädgården runt Christinehof

Foto: Henric Tiselius