Med isolering ökar våldet mot kvinnor

Kvinnojourer över hela landet rustar för ökat tryck i takt med att isoleringen i samhället ökar.
Kvinnojouren på Österlen har redan märkt stor skillnad och manar allmänheten till vaksamhet.